Narasanov-2Господин Зоран Нарашанов е доктор по економски науки кој претходно магистрираше во областа на индустриско инжинерство и менаџмент. Својата кариера ја гради работејќи и раководејќи широк спектар на проекти во рамките на Програмата за развој при Обединетите Нации и Светската Банка.

Во осигурителниот сектор, господин Нарашанов се вклучува во менаџерскиот тим на Кјуби Македонија, каде успешно ги спроведе комплексните програми за централизација и подобрување на ефикасноста и профитноста на компанијата. Својата кариера ја продолжува како Главен Директор за човечки ресурси и право во АД Македонски Телекомуникации, придонесувајќи во развојот на повеќе програми од областа на човечките ресурси кои резултираа со импресивни деловни резултати и интензивно зајакнување на корпоративната култура на компанијата.

Следниот предизвик, г-дин Нарашанов го наоѓа во позицијата Генерален Директор и Претседател на Управниот одбор на Сигма АД – Скопје, каде воведувајќи целосно нова деловна филозофија успева во мошне краток временски период драстично да ги подобри резултатите на компанијата. Овие резултати се забележани од страна на менаџментот на Виена Иншуренс Груп, на чие задоволство г-дин Нарашанов останува Генерален Директор и Претседател на Управниот Одбор на ребрендираната осигурителна компанија Винер Виена Иншуренс-Груп. Во 2016 г-дин Нарашанов уште еднаш ја добива довербата на менаџментот на ВИГ, и го започнува својот трет мандат како прв човек на Винер.

Г-дин Нарашанов зад себе го има искуството на Претседател на УО на Националното биро за осигурување, член на Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Македонија, член на Извршниот одбор на Македонската асоцијација за Човечки ресурси и член на Управниот одбор на Ракометната федерација на Македонија. Во биографијата на г-динот Нарашанов вреди да се забележи и неговата менторска улога во рамки на Top class програмата на Центарот за развој на претприемачи и менаџери (Centar for Enterpreneurship and Executive Development – CEED) каде има можност да го подели своето искуство со младите претприемачи и со тоа да им помогне во нивното изградување како идни надежни менаџери. Г-дин Нарашанов е и дел од тимот на идни лидери на ВИГ преку програмата Leadership Development Program.

Во моментов г-дин Нарашанов е Претседател на Европската Бизнис Асоцијација на Македонија, член на Управниот одбор на Здружението на осигурувачи при Стопанската комора на РМ, член на Управниот одбор на Националното биро за осигурување, член на Надзорниот одбор на Македонско Израелската Бизнис комора, член на Македонско Германското Стопанско здружение, член на Македонско Австриската Бизнис Асоцијација, член на Ротари клубот и основач на Хуманитарната организација „Мајка Тереза“ – Скопје. Воедно е професор-доцент на Универзитетот за туризам и менаџмент – Скопје.

WInner Profil 2013 PRINT нАСЕГосподин Насер Зенку е дипломиран правник. Своето работно искуство го започнува во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, каде работи 8 години. Потоа се посветува на адвокатурата и работи во aдвокатска канцеларија во Кичево до 2003 година, кога се префрла во осигурителната компанија АД Сигма – Скопје, каде е назначен за одговорен на филијалата во Кичево, а подоцна и за член на Управниот одбор. И по ребрендирањето во Винер Осигурување во Октомври 2009, г-динот Зенку продолжува со своите одговорности во компанијата.

Изјава на Управниот одбор

Се обрвзуваме да го посветиме сиот наш личен и професионален капацитет за доброто на нашите клиенти, водејќи се според највисоките деловни стандарди во осигурувањето. Во таа наша мисија двигател ќе ни биде одговорноста со која не обврзува довербата на клиентите, а нашите морални начела ќе бидат залог за нашата посветеност.

Управен одбор на Винер - Виена Иншуренс Груп

TOP