ДОМАЌИНСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Домот е јадрото на сечие семејство. Имајќи го тоа предвид, како и фактот колку е потребно да дојдете до дом, а пред сѐ до живеалиште кое е по мерка на вашето семејство, јасно е дека сигурноста на домот треба да биде еден од врвните приоритети на секое семејство.

Затоа тука е нашето домаќинско осигурување, креирано според вашите потреби и можности. Ова домаќинско осигурување ги покрива најголемиот дел од ризиците кои се однесуваат на градежниот дел на домот, како и на стварите кои се во него, во зависност од пакетот за кој ќе се одлучите.

Подолу можете да ги видите пакетите за домаќинско осигурување кои ги нуди Винер и ризиците кои тие ги покриваат.

СМАРТ

Пакетот СМАРТ е наменет за да го заштити само градежниот дел на домот. Овој пакет нуди заштита за минимална премија, за сите оние на кои градбата им е приоритет пред покуќнината.

 • пожар
 • експлозија
 • удар од гром
 • град
 • луња
 • манифестации и демонстрации

ПРЕМИУМ ДОМ

Со ПРЕМИУМ ДОМ пакетот се осигруваат и градежниот дел и стварите во станот од голем дел од ризиците кои им се закануваат. За мошне фер цена со овој пакет вашиот дом добива оптимална заштита.

 • пожар
 • експлозија
 • удар од гром
 • град
 • луња
 • манифестации и демонстрации
 • земјотрес
 • кражба

ПРЕМИУМ ПЛУС

Пакетот ПРЕМИУМ е најкомплетниот пакет за вашиот дом и стварите во него. За мошне фер цена овој пакет ве штити од сите ризици кои можат да Ви нанесат надоместливи материјални загуби.

 • пожар
 • експлозија
 • удар од гром
 • град
 • луња
 • манифестации и демонстрации
 • земјотрес
 • кражба
 • паѓање на летала
 • излевање од инсталации
 • поплава
 • штети кон соседи
 • нужно сместување
     
Достапен подарок со полисата:

Чадор, шоља, привезок за клучеви

УСЛУГА СО ЕДЕН КЛИК

Facebook

Viber

Skype

     
Достапен подарок со полисата:

Чадор, шоља, привезок за клучеви

МОЖЕ ДА ВЕ ИНТЕРЕСИРА И:

TOP