Полисите може да се подигнат во сите филијали, секој работен ден, во периодот помеѓу 08:00 и 16:00 часот. Во Дирекција, полисите може да се подигнат и во сабота од 09:00 до 13:00 часот.
 
Напомена: По испраќањето на податоците, ќе добиете порака со потврда дека сите податоци се во ред и дека полисата може да ја подигнете во бараното време и на бараното место.
Доколку од одредени причини не можете да ја подигнете полисата во посакуваното време, Ве молиме да нѐ информирате. Доколку полисата не ја подигнете во рок од 24 часа, истата ќе биде поништена.

УПАТСТВО

  1. Пресметај ја цената на полисата.
  2. Пополни ги неопходните податоци за да ја изработиме полисата (или прикачи документ).
  3. Избери време и место на достава.
TOP