Пријава на штета

Упатство за пријава на штета

Во случај на штета на вашиот имот Ве молиме да ги почитувате подолу наведените насоки со цел брзо и квалитено да ја решиме штетата.

  • Превземете мерки да  ја намалите штетата;
  • Во случај на пожар, експлозија или кражба, како и во случај на повредени лица повикајте ги надлежните служби (полиција, пожарна, брза помош)
  • Веднаш или најдоцна во рок од 3 дена штетата пријавете ја и пополнете ја пријавата целосно со посебен осврт на оштетувањата;
  • Не преземајте дејства за остранување на штетата до моментот на доаѓање на проценителот;

 Потребни документи за пријава на штетата

  • Пријава на штета
  • Полиса (или број на полиса)
  • Документи за идентификација (за физички лица)
  • Документ за процена на штета
  • Записник од МВР  (по потреба)

Форулар за пријава на штетата

 

Facebook0Twitter0Google+0
pdf

Пријава на штета:
Домаќинско осигурување

Winner - Vienna Insurance Group Copyright 2009-2013 © All Rights Reserved