На линковите подолу можете да ги погледнете и симнете Кодексот за работа со лични податоци и Процедурата за повлекување на согласноста за обработување на личните податоци на Винер Осигурување.

Офицер за заштита на лични податоци

За сите потребни информации поврзани со обработката на личните податоци можете да стапите во контакт со нашиот Офицер за заштита на лични податоци - Маја Арсовска на телефон 078/489-960 или на адресата за е-пошта maja.arsovska@winner.mk.

TOP