• in настани и новости

  Објава за извршена предбележба во трговскиот регистар на спогодба за присоединување

  Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје во Службен весник на РСМ бр. 55 од 06.03.02024 ја објави Објавата на извршена предбележба во трговскиот регистар на спогодба за присоединување Објава...
 • in настани и новости

  Известување за склучена Спогодба за присоединување

  Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје заеднички со Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп во дневниот весник Нова Македонија на ден 05.03.2024 година и во Службен весник на РСМ бр.55 од 06.03.02024 година го објавија Известувањето за склучена спогодба за при...
 • in настани и новости

  Предбележба на Спогодба за присоединување

  Ве известуваме дека со Решение од 20.02.2024 година на Централниот регистар на Република Северна Македонија извршена е предбележба на Спогодбата за присоединување составена во форма на нотарски акт со ОДУ бр.187/23 од 20.12.2023 година, од нотар Ана Весова од Скопје, во врска со присоединувањето на Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР – В...
 • in настани и новости

  Спогодба за присоединување

  Спогодба за присоединување...
 • in настани и новости

  „Eдукативeн летен камп на децата со канцер и нивните мајки“

  Тимот на ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп АД Скопје, во насока на поддршка на децата со канцер и нивните родители, на 07.07.2023 година зеде учество во „Едукативниот летен камп на децата со канцер и нивните мајки“ во одморалиштето на Црвениот Крст во Струга. На настанот тимот на ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп АД Скопје одржа...
 • in настани и новости

  Одбележан 5 jуни – Светскиот ден на животната средина

  По повод светскиот ден на животната средина – 5 јуни, Друштвото за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп АД Скопје одржа еко акција во повеќе градови низ земјата, како една од мерките против загадување на природата под мотото #BeatPlasticPollution, во која учествуваа вработените и менаџментот на Друштвото, а во насока на изнаоѓање решенија ...
 • in настани и новости

  Известување за статусна промена – присоединување

  Статусна промена – присоединување, при што Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје (како друштво што се присоединува) ќе се присоедини кон Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп (како друштво што презема). Известување за статусна промена – присоединување...
 • in настани и новости

  „Скопје трча“

  Во насока на подигнување на свеста за водење на здрав и активен живот, ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп АД Скопје, учествуваше во седмото издание на традиционалната трка “СКОПЈЕ ТРЧА”, која се одржа на 07.05.2023 година во Скопје. Честитки до сите учесници!...
 • in настани и новости

  „Играме заедно пак“

  Тимот на ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп АД Скопје, во насока на зголемување на свеста за лицата со посебни потреби, меѓу кои и лицата со аутизам, на 07.05.2023 година зеде учество во одбележувањето на денот на аутизмот. За таа цел, тимот на ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп АД Скопје на настанот „Играме заедно пак“, преку...
 • in настани и новости

  Посета од учениците од СЕПУГС „Васил Антевски -Дрен“

  По повод Глобалната недела на парите со годинешна тема „Планирај ги своите пари, гради ја својата иднина!“ (Plan your money, plant your future), учениците од втора година во СЕПУГС „Васил Антевски -Дрен“ го посетија седиштето на ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп АД Скопје, со цел запознавање на учениците со делокругот на работењето на Друштвото. Уч...

ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

За сите официјални информации поврзани со работењето на Винер Осигурување, како и за општи прашања поврзани со осигурителниот бизнис, бидете слободни да се обратите во нашата служба за односи со јавност, на e-mail адресата winner@winner.mk.

TOP