НАЈДОБРОТО ГРАНИЧНО ОСИГУРУВАЊЕ

Добијте понуда веднаш за Гранично осигурување за Вашето патување во Македонија.

Доколку сакате да патувате во Македонија, или само транзитирате низ неа, задолжително е да имате соодветно осигурување за штети причинети кон трети лица. Доколку немате Зелена карта или пак имате но истата не ја покрива територијата на Македонија, имаме едноставно решение за Вас – Гранично осигурување.

Зависно од времетраењето на Вашиот престој можеме да Ви понудиме гранично осигурување во времетраење од 15, 30, 60, 90, 185 дена или покритие за цела година.

За да добиете соодветна премија за гранично осигурување пополнете ги податоците во продолжение, а нашите вработени во најбрз рок ќе одговорат на Вашето барање со детални информации за начинот на издавање на полисата.

За сите информации поврзани со граничното осигурување, бидете слободни да не контактирате на телефонскиот број +389 2 3231 631, на нашата Facebook страница или на FB Messenger.

Искрено, Винер - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

TOP