НАШАТА МИСИЈА

Нашата мисија е да бидеме пример за стандардите на стручност, професионалност и етичност на пазарот.

Обезбедуваме комплетни осигурителни решенија за сите потреби на клиентите

Со нашето работење креираме и шириме трајни и стабилни вредности.

Со квалитетен и чесен деловен однос формираме база на лојални корисници.

НАШИТЕ ЦЕЛИ

во кои го вложуваме сиот наш личен и професионален капацитет

Долгорочен оддржлив раст и развој

Името на нашата компанија – синоним за сигурност за клиентите.

Темел на стабилноста и квалитетот на домашниот сигурителен пазар.

НАШАТА СТРАТЕГИЈА

преку која ги остваруваме нашите цели и ја продолжуваме нашата мисија

Развиена и компетентна продажна мрежа ширум Македонија, со искусен локален менаџмент

Обезбедување на супериорна финансиска моќ ориентирана кон одржлив раст и беспрекорен реосигурителен систем

Стабилно, сеопфатно портфолио и флексибилност во осигурителните понуди

TOP