TeleDoc е иновативен и единствен производ на пазарот, во подрачјето на Телемедицина кој што дава единствена можност за неограничен број на видео консултации со лекари, 24/7/365 без никаков исклучок, временско или територијално ограничување.

 • Неограничен број на видео консултации со лиценцирани општи лекари од Македонија.
 • Достапност 24 часа дневно во текот на целата година.
 • Составен дел од осигурителното покритие во сите здравствени планови на Винер Осигурување, за доброволно приватно задравствено осигурување.
 • Најбрза прва реакција при било каква здравствена состојба, веднаш достапна преку мобилен телефон, лаптоп уред или пресонален компјутер.

ПРЕДНОСТИ НА TELEDOC

 • Еден чекор повеќе во грижата за Вашето здравје, преку неограничена достапност до лекар за професионално советување и понатамошни насоки за процесот на лекување.
 • Одберете еден од здравствените планови за доброволно приватно здравствено осигурување со единствена можност за добивање на услуга Телемедицина myteledoc.app.
 • TeleDoc видео консултациите ги извршуваат лиценцирани општи лекари од Македонија, траењето на самата консулатција со лекар не е временски ограничена, како и бројот на консултации во текот на една година исто така е без ограничување, со 24 часовна достапност во текот на целата година.
 • Апликацијата myteledoc.app е достапна преку Google Play Store , Apple App Store, Huawei App Gallery. Самата регистрација е брза и едноставна, со внес на валидна e-mail адреса и креирање на лозинка, а во меѓувреме добивате и единствен код за активација кој го добива секој осигуреник на Винер Осигурување, и со тоа апликацијата е спремна за користење.
 • Преку апликацијата TeleDoc е овозможена целосна размена на медицинска документација, евиденција на извршените консултации со зачувани медицински белешки во врска со истите. Оваа апликација истовремено овозможува и препишување на валидни рецепти интернационално признати за потребните лекарства, што во даден момент без оглед дали се наоѓаме во матичната земја или во странство можеме лесно и брзо да пристапиме кон набавка на потребните лекарства

  TOP