TeleDoc

TeleDoc е иновативен и единствен производ на пазарот, во подрачјето на Телемедицина кој што дава единствена можност за неограничен број на видео консултации со лиценцирани општи лекари од Македонија, 24/7/365 без никаков исклучок, временско или територијално ограничување. >

Кратко упатство

Diagnose.me

Diagnose.me е дигитална платформа за добивање на второ стручно специјалистичко лекарско мислење, за конкретна здравствена состојба од страна на интернационално признати лекари специјалисти од голем бој на земји, достапни преку базата на Diagnose.me

Кратко упатство

TOP